yad

yad
1.
sif.
1. Qohum olmayan, qohumluq və ya yaxınlıq əlaqələri ilə bağlı olmayan; özgə, kənar. Yad uşaqlar. Özünü yad adam kimi hiss etmək. – Bir gün kişi diqqət eləyib görür ki, övrəti gündüzlər ayağına corab geymir, . . yad kişilərin də yanında ayaqları çılpaq dolanır. C. M.. // İs. mənasında. Yadlar buna nə deyərlər? Yadları özünə güldürmə! – Bağrımı yandırdın oda; Sirr sözümü vermə yada. A. Ə.. Taleyim belədir. Xalqın yeddi arxa yadları ağzını açanda tərif tökür. . . Mənim . . doğma atam ayağımdan çəkir. M. C..
2. Öz vətəni, yeri olmayan; yabançı. Yad şəhər. – Yad ölkədi, düşmən çoxdu; Ərəb atı mən istərəm. «Koroğlu». <Sona> Sən bu yad yerdə, yad adamın yanına niyə gəlibsən?! M. F. A.. Rüxsarə tənha olaraq bu qaranlıq vaxtda bu yad evə göndərildiyinin mənasını özünə aydın edə bilmirdi. S. R..
3. Ruhca, mahiyyətcə, görüşcə uzaq olan, zidd olan, hər hansı bir səbəbə görə yaxın ola bilməyən; yabançı. Bizə yad görüşlər. – İsmayılzadə təbiətən, diplomatik hiylələrə yad bir adamdı. M. Hüs.. Yad olmaq – təbiətinə, xasiyyətinə uyğun olmamaq, uzaq olmaq, heç bir münasibəti olmamaq. Mənə heç vaxt yad olmadı; Sevinciniz, qəminiz; Xəyallarla nəfəs alan; Cavanlıq aləminiz. B. V..
4. məc. Düşmən mənasında. Qəza tutdu, qədər məni budadı; Ağlatdı dostları, güldürdü yadı. . A. Ə.. . . Dostun da sirrini yada vermək namərdlikdir. C. M.. Yadların onda kəsilsin nəfəsi; Bürüsün hər tərəfi nəğmə səsi. S. Rüst..
2.
bax yaddaş. Yad edilmək – yada salınmaq, anılmaq, xatırlanmaq. Yad etmək (eləmək) – yadına salmaq, xatirə gətirmək, anmaq. Kuyində məhrəm etdi rəqibi səfa ilə; Qəhr ilə etmədi məni həm yad, ağlaram. X. N.. Hərdənbir ana dilini danışmaq ilə keçmişdəki gözəl günləri yad etməyin nə eybi var? C. M.. Yad olunmaq – xatırlanılmaq, yada salınmaq, anılmaq. Yad(ın)da saxlamaq (tutmaq) – unutmamaq, daim xatırlamaq, hafizəsində saxlamaq. Bir şair sözünü yadında saxla; Bil ki, bu dünyada hünər qalacaq. S. V.. Yada düşmək – hafizədə, yaddaşda yenidən canlanmaq, xatirə gəlmək; xatırlanmaq. Ac yadına düşməz, hər kim tox olur. Q. Z.. Fikr etdikcə cümlə bir-bir keçənləri; Yadə düşər, yanar ciyər, ağlaram. M. V. V.. Bayaq fikirləşdiyim sözlərin heç biri yadıma düşmədi. M. Hüs.. Yada gəlmək – bax yada düşmək. . . Elə bir məqam və elə bir iş yadıma gəlmir ki, müsəlman intelligentləri orada qorxaqlıq büruzə verələr. C. M.. Yada salmaq (gətirmək) – hafizədə, yaddaşda canlandırmaq, xatirə gətirmək. Keçmişi yada salmaq. – Gedirəm, gəl ötür piyada məni; Qəlbində unutma, sal yada məni. Molla Cümə. Yaddan çıxmaq – hafizədən, yaddaşdan silinmək, unudulmaq. Yadında olmaq – xatirindən çıxmamaq, yadından çıxmamaq, unudulmamaq. <Çərkəz:> . . . Ay Teybə, a qızım, əriştə yadında olsun haa, axşam sizdəyəm. İ. Məlikzadə. Yadından çıxmaq – hafizəsindən silinmək; unutmaq. Bilmirəm haradan danışmaq istəyirdim, yadımdan çıxdı. C. M.. <Mirzə:> Çox razıyam sizdən. Üç il bundan qabaq uşaqlar haqqında etdiyiniz yaxşılıq indi də mənim yadımdan çıxmır. Ə. H.. // Yadımdadır şəklində – yadımdan çıxmamışdır, indi də hafizəmdədir, unutmamışam. . . Bu da yadımdadır ki, tayamızın dal tərəfində itimiz yuvaya nisbət bir deşik qayırmışdı. C. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • YAD — (Heb. יָד). The word yad, in addition to its primary meaning of hand, has three secondary meanings in Hebrew.   (1) The pointer used by the reader to indicate the place during the reading of the Torah (see torah ornaments ). The yad, however, of… …   Encyclopedia of Judaism

  • Yad — Voir Yod (lettre) pour la lettre proto canaanite. Yad peut être l abréviation de Yad ha Hazaka, autre nom du Mishneh Torah de Maïmonide. Un Sefer Torah et un yad. Un yad (hébreu : יד « main ») ou etsba (hébreu : אצבע… …   Wikipédia en Français

  • yad — sf. Yabancı Birleşik Sözler yad el yad erklik yad estetik yad gerekirci …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Yad — A yad ( he. יד), literally, hand, is a Jewish ritual pointer, used to point to the text during the Torah reading from the parchment Torah scrolls. It is intended to prevent anyone from touching the parchment, which is considered sacred;… …   Wikipedia

  • yad — I. ˈyad or yade ˈyād Scotland variant of yaud II. ˈyäd noun ( s) Etymology …   Useful english dictionary

  • yâd — is., Far. yād 1) Anma 2) Hatır, zihin Yâdımda ezelî ve mor bir fecir memleketi gibi kalan doğduğum yeri gözümün önüne getirmek isterim. Ö. Seyfettin Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller yâd etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yad — umay·yad; yad; …   English syllables

  • yâd — (F.) [ دﺎی ] 1. hatırlama. 2. gönül, hatır. 3. anı, hatıra. ♦ yâd edilmek anılmak, hatırlanmak. ♦ yâd etmek anmak, hatırlamak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • yad — Seph. /yahd/; Ashk. /yawd/, n., pl. yadim Seph. /yah deem /; Ashk. /yaw dim/. Hebrew. a tapered, usually ornamented rod, usually of silver, with the tip of the tapered part forming a fist with the index finger extended, used by the reader of a… …   Universalium

  • Yad Vashem — ( he. יד ושם also spelled Yad VaShem; Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Authority ) is Israel s official memorial to the Jewish victims of the Holocaust established in 1953 through the Yad Vashem Law passed by the Knesset, Israel s… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”